Polityka prywatności

IT CARD Centrum Technologii Płatniczych Spółka Akcyjna (dalej ITCARD) informuje, że dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych Klientów korzystających z serwisu internetowego Planet Cash. Tym samym przekazuje ogólne informacje dotyczące zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez ITCARD informacji o użytkownikach serwisu internetowego www.planetcash.plAdministratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu internetowego jest IT CARD Centrum Technologii Płatniczych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, zwany dalej Administratorem. Dane pozyskiwane są w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania, rozpatrzenia reklamacji, jak również w celu oferowania własnych usług lub produktów (tzw. marketing bezpośredni). Przetwarzanie danych obejmuje kategorie danych osobowych: dane kontaktowe przekazane w związku ze złożonym zapytaniem, dane ujawniane podczas rozmów, szczególnie rejestrowanych w celach bezpieczeństwa lub celach dowodowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi. 

Posiadają Państwo prawo wglądu do danych osobowych, prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. 

Odbiorcami udostępnionych danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym informatyczne, pocztowe lub kurierskie, inne podmioty, gdy jest to niezbędne do realizacji celów związanych z uzasadnionym interesem Administratora, w tym podmioty, którym powierzył w drodze umowy przetwarzanie danych osobowych. 

W przypadku wyrażenia zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Administrator może przekazywać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany adres email lub numer telefonu komórkowego. Ponadto, w przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej zgody zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.), Administrator będzie mógł korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Zgody te mogą być cofnięte w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@itcard.pl 

Wszelkie materiały, informacje, dane, w szczególności układy graficzne i znaki towarowe zamieszczone w portalu są prawnie chronione na mocy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 poz. 666) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410). Zabronione jest wykorzystywanie, powielanie, publikacja i przekazywanie osobom trzecim powyższych informacji bez uprzedniej, pisemnej zgody. 

Korzystanie z serwisu internetowego jest jednoznaczne z akceptacją zasad przyjętej Polityki Prywatności oraz wyrażeniem zgody na używanie plików cookies.

© Copyright ITCARD S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu - IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 139.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies oraz możliwości zmiany ich ustawień dostępnych jest w sekcji pomocy w menu przeglądarki internetowej lub w instrukcji obsługi urządzenia używanego do przeglądania internetu.